Välkommen

Oroar du dig för någon som dricker för mycket?

Här pågår en forskningsstudie kring en metod för att hjälpa närstående till personer som dricker för mycket alkohol. Syftet med metoden är att vara ett stöd till närstående som vill förbättra sin situation och samtidigt hjälpa någon som dricker för mycket att söka hjälp och att minska sin konsumtion. Metoden bygger på den KBT-baserade metoden CRAFT som i forskning visat sig kunna hjälpa närstående att påverka den som dricker att förändra sina alkoholvanor. Metoden genomförs som en internetbehandling, där du har kontakt med en behandlare via kommunikation på hemsidan.

Rekryteringen är nu avslutad och det går inte längre att anmäla sig till studien. Internetbaserat program finns nu på http://anhorigstodet.se/